สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายเดือน

ประจำเดือน-ตุลาคม-2562

ประจำเดือน-มกราคม-2563

ประจำเดือน-เมษายน-2563

ประจำเดือน-พฤศจิกายน-2562

ประจำเดือน-กุมภาพันธ์-2563

ประจำเดือน-พฤษภาคม-2563

ประจำเดือน-ธันวาคม-2562

ประจำเดือน-มีนาคม-2563

ประจำเดือน-มิถุนายน-2563