กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลจัดอบรมการใช้งานเว็บไซต์ใหม่

     วันที่ 8 ตุลาคม 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล จัดการอบรมการใช้งานเว็บไซต์ใหม่  ณ ห้องกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล ชั้น 3