ท่านดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม นำทีมคณะศึกษานิเทศก์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ ๑๑ – ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม