ท่าน ดร.พิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รองผอ.สพป.สมุทรสงคราม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม