รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ

วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561 เปิดห้องประชุมเพื่อรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ