กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารับฟังรายการ “พุธเช้าข่าวสพฐ.”ครั้งที่ 39 วันที่ 10 ตุลาคม 2561