การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สมุทรสงคราม

          เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561  สพป.สมุทรสงคราม ได้จัดการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.สมุทรสงคราม และการบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2561  ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม   โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม  เป็นประธานและมอบนโยบายให้กับผอ.สถานศึกษาในสังกัด