พีธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2561

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.สมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม