พิธีวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณสนามหน้าศาลากลางสมุทรสงคราม