พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 41/2561

          วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น.  กลุ่มอำนวยการ ร่วมรับชมและรับฟังรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน พุธเช้าข่าว สพฐ.  ณ ห้องมาลามาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม