รายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่41/2561 ประจำวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561

รายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 41/2561 Part [1/4] ประจำวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561
รายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 41/2561 Part [2/4] ประจำวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561
รายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 41/2561 Part [3/4] ประจำวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561
รายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 41/2561 Part [4/4] ประจำวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561