การประชุมเตรียมการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ

การประชุมเตรียมการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม