การประชุมคณะกรรมการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรมฯ

การประชุมเพื่อตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน และกรรมการตัดสินการแข่งขันพร้อมทั้งกำหนดตารางการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม