กิจกรรมเสริมสร้างความผาสุกของบุคลากร

          วันที่ 31 ตุลาคม 2561  กลุ่มอำนวยการ ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความผาสุกของบุคลากร สพป.สมุทรสงคราม ครั้งที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม เวลา 08.15 น. ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เวลา 11.00 น. รับฟังนโยบายจาก ดร.สมหมาย  เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม และ ดร.พิศิทธิ์  แพงศรีนิธิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  เวลา 12.00 น. กิจกรรมอวยพรวันเกิดประจำเดือนตุลาคม  ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม