การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 5/2561

         วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มอำนวยการ จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 5/2561 ซึ่งก่อนการประชุมมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับครูที่แต่งเพลงให้กับ สพป.สมุทรสงคราม จำนวน 4 คน และมีการมอบเกียรติบัตรรางวัลคุรุชนครูคุณธรรม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (ด้านครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษา) โดยมี ดร.สมหมาย  เทียนสมใจ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม  เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม