การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ให้เกียรติเป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 72 คน ณ ห้องประชุมใหญ สพป.สมุทรสงคราม