การประชุมทางไกลเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการฯ เกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตัวตนจริงในห้องเรียน


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางไกลการมอบนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตัวตนจริงในห้องเรียน ณ ห้องประชุมมาลามาศ และห้องประชุมใหญ่

ดูคลิปย้อนหลังการประชุมทางไกล

(ย้อนหลัง) การประชุมนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการฯ เกี่ยวกับรายงานจำนวนนักเรียน