วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยกลุ่มกฎหมายและคดี กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม