การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดโครงการบริหารวิชาการ


เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม และกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ในเรื่องเกี่ยวกับโครงการแก้ปัญหาจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก และโครงการบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียน ณ ห้องประชุมมาลามาศ