การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2561 ช่วงเช้า สพป.สมุทรสงคราม ให้การต้อนรับนายไพศาล ปันแดน ผอ.สพป.สุพรรณบุรีเขต 3 นายสมยศ ศิริบรรณ อดีต ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารบุคลลและนิติการ และนายสมชาย รองเหลือ ผอ.มัธยมศึกษา เขต 11 ที่ได้เดินทางมาเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของผู้อำนวยการสพป./สพม. จำนวน 5 แห่ง ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม