พิธีเปิดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มเครือข่ายบางคนที ครั้งที่ 36


วันที่ 26 พ.ย. 2561 นายสุภัฏ อาลากุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ได้รับมอบหมายจาก ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มเครือข่ายบางคนที ครั้งที่ 36 ซึ่งมีการจัดการเข้าค่ายพักแรม 3 วัน 2 คืน มีลูกเสือและเนตรนารีเข้าค่ายในครั้งนี้ จำนวน 90 คน ณ โรงเรียนวัดแก่นจันทน์