การประชุมเตรียมความพร้อมในการนำนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียน “สพฐ.เกมส์ ๒๕๖๑” ระดับภาคกลาง

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการนำนักกีฬาตัวแทนจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์. ๒๕๖๑” ระดับภาคกลาง ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสมุทรสาคร