พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดสมุทรสงคราม

กลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิบัติหน้าที่รับลงทะเบียน พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม”Bike อุ่นไอรัก” ของจังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม