กิจกรรมเสริมสร้างความผาสุกของบุคลากร

          วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  กลุ่มอำนวยการ ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความผาสุกของบุคลากร สพป.สมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑๑ ประจำเดือนพฤศจิกายน เวลา ๐๘.๑๕ น. ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เวลา ๑๑.๐๐ น. รับฟังนโยบายจาก ดร.สมหมาย  เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เวลา ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมอวยพรวันเกิดประจำเดือนพฤศจิกายน  ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม