พิธีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2561


นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม นำบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2561 ณ ห้องประชุม อบจ.สมุทรสงคราม