พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561 ภาคกลาง


เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 5 พ.ย.- 16 ธ.ค. 2561 โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ซึ่งมีจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 20 จังหวัด ณ สนามกีฬาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร