สพป.สมุทรสงคราม จัดการอบรมธุรการโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 7 ธ.ค. 2561 สพป.สมุทรสงคราม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 71 คน ตามนโยบายลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู โดยมี ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานการเปิดการอบรมพร้อมมอบนโยบายและให้โอวาทเป็นการปฐมนิเทศด้วย การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ มีการรับฟังนโยบายโดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ และ การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านการถ่ายทอดสดระบบ Conference โดยวิทยาการให้ความรู้ได้แก่ผู้อำนวยการกลุ่มต่างๆให้ความรู้เรื่องหน้าที่ บทบาทของผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ณ ห้องประชุมใหญ่