การประเมิน ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ในระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 สพป.สมุทรสงคราม ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่พัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปีในตำแหน่ง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ของดร.สมหมาย เทียนสมใจ โดยมีคณะกรรมการประกอบไปด้วยนายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ประธานกรรมการ,นายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 กรรมการ และดร.สมุทร สมปอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 กรรมการ ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม