การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพรูปแบบใหม่”

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายสมหมาย  เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพรูปแบบใหม่” ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม