งานวันครู ประจำปี ๒๕๖๒


เมื่อวันที่ 16 มกราคม ๒๕๖๒ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ได้เข้าร่วมพิธีงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๒ และได้อ่านสารของประธานกรรมการคุรุสภา โดยมีนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู ได้ให้โอวาทพร้อมทั้งมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม