การอบรมธุรการโรงเรียนในสังกัด


วันที่ 17 มกราคม 2561 กลุ่มอำนวยการ สพป.สมุทรสงคราม จัดการอบรมตามโครงการพัฒนาความรู้ด้านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 72 คน โดยมีนายสุภัฏ อาลากุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม