การประชุมการรับนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียนประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้ความเห็นชอบแผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน และวิธีการคัดเลือกนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมมาลามาศ