การประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ


วันที่ 28 มกราคม 2562 นาย
พิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ได้เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง และผู้แทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ เพื่อทำความเข้าใจแนวปฏิบัติการดำเนินการทดสอบ และรับคู่มือการดำเนินการ ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม