การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.สมุทรสงคราม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

          วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ กลุ่มอำนวยการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ซึ่งก่อนการประชุมมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหาร และครู จำนวน ๔ คน ในการประชุมครั้งนี้มี นางสุชาดา  ทุ่งหว้า วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม และนายนพพร  บ่ายแสง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เรื่องต่าง ๆ โดยมี ดร.สมหมาย  เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม