กิจกรรมเสริมสร้างความผาสุกของบุคลากร

          
          วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  กลุ่มอำนวยการ ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความผาสุกของบุคลากร สพป.สมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑๒ ประจำเดือนธันวาคม เวลา ๐๘.๑๕ น. ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เวลา ๑๑.๐๐ น. กิจกรรม PLC ของแต่ละกลุ่ม เวลา ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมอวยพรวันเกิดประจำเดือนธันวาคม  ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม