ร่วมงาน “วันยุทธหัตถี” ประจำปี ๒๕๖๒

          วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒  กลุ่มอำนวยการ นำโดย นางอารยา  รุจิเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นำคณะบุคลากรกลุ่มอำนวยการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ และกล่าวสดุดี เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ มี นางสุกานดา  วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี  ณ อาคารกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม