โครงการพัฒนาความรู้ด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office)

          วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ นายสุภัฏ  อาลากุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สมุทรสงคราม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาความรู้ด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) โดยมี นางอารยา  รุจิเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินการอบรม มีธุรการโรงเรียนในสังกัดเข้าอบรม จำนวน ๗๒ คน  ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม