รอง ผอ.สพป.สมุทรสงครามออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net

ดร.พิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รองผอ.สพป.สมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นป.6 และ ม.3 พร้อมให้กำลังใจคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่ และให้กำลังนักเรียนที่เข้าสอบของโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒