พิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีของกลุ่มเครือข่ายบางน้อย


วันที่ 6 ก.พ. 2562 นายสุภัฎ อาลากุล ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีของกลุ่มเครือข่ายบางน้อย ในระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม