ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด


เมื่อวันที่ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม และโรงเรียนคลองตาจ่า โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนให้การต้อนรับอย่างดี