การประเมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๐ เพื่อรับรองการเป็นต้นแบบไทยรัฐวิทยา รุ่น ๒


เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๐ เพื่อรับรองการเป็นต้นแบบไทยรัฐวิทยา รุ่น ๒ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๐(บ้านบางแก้ว) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยมี ดร.ปัญญา แก้วกียูร เป็นประธานคณะกรรมการในการประเมินดังกล่า