การประชุมคณะกรรมการคุมสอบ (NT) ชั้น ป.3


วันที่ 25 ก.พ. 2562 นายสุภัฎ อาลากุล ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสนามสอบ กรรมการคุมสอบ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม