การประชุมคณะจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562


วันที่ 25 ก.พ. 2562 ดร.พิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมมาลามาศ สพป.สมุทรสงคราม