พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 2


วันที่ 24 ก.พ. 2562 นายสุภัฎ อาลากุล ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลฯ นำบุคลากรในสังกัดเข้าวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยวันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2544 เห็นชอบให้รัฐบาลรับงานถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ