การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560


วันที่ 1 มีนาคม 2562 ดร.พิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยคณะกรรมการ และครูปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 90 คน ณห้องประชุมมาลามาศ