การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒


วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด พร้อมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีให้กับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งจำนวน ๑๓ คน และในช่วงบ่ายมีการทำ PLC ของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาโดยการให้ คณะกรรมการ กตปน.เป็นพี่เลี้ยงในการให้คำแนะนำให้คำปรึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.สมุทรสงคราม