การจัดทำ MOU ของผู้บริหารสถานศึกษา


วันที่ 14 มีนาคม 2562 ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในการจัดทำบันทึกและลงนามในข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ จำนวน 13 ราย ณ ห้องประชุมมาลามาศ