วันที่ 15 มีนาคม 2562 ดร.พิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม นำผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมมาลามาศ