การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone)


วันที่ 19 มีนาคม 2562 ดร.พิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รองผอ.สพป.สมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) ที่มีความพร้อมหรือมีความจำเป็นที่จะต้องดำรงอยู่ได้ในปีการศึกษา 2562 ซึ่งคณะกรรมการประกอบไปด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และกลุ่มนโยบายและแผนฯ ณ ห้องประชุมมาลามาศ