การประชุมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย


วันที่ 22 มีนาคม 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ จัดการประชุมโรงเรียนในโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ที่ยื่นขอรับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.พิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รอง ผอ.สพป.สมุทรสงคราม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีโรงเรียนที่มีสิทธิ์ขอรับการประเมิน จำนวน 33 แห่ง ณ ห้องประชุมใหญ่